Vacatures en Aanmelden

Vacature bestuurslid (vrijwillig)

Als bestuurslid geef je mede vorm aan het beleid van Roze Buddyzorg en draag je samen met de andere bestuursleden de verantwoordelijkheid voor het besturen van de stichting. Het huidige bestuur bestaat uit een interim voorzitter, secretaris en penningmeester. Een nieuw bestuurslid denkt en besluit mee en helpt bij de uitvoer van de werkzaamheden. En brengt zijn of haar kennis in als dat gebruikt kan worden voor het werk. Ervaring met bestuurswerk is een pre, maar geen noodzaak. Wel van belang zijn goed kunnen samenwerken, betrouwbaar, tactvol en integer. Een keer per maand overleg op woensdag van 17.30 tot 19.00 uur. Regie over de eigen agenda voor de uit te voeren werkzaamheden. Meer informatie over de vacature bestuurslid kun je hier downloaden.

Heb je tijd en interesse? Van Harte welkom! Aanmelden graag incl. motivatie via het contactformulier op deze website. En dan nodigen we je uit voor een kennismaking.

Vacature Groepsbegeleider of coach (vrijwillig)

Een groepsbegeleider leidt zes keer per jaar een doorlopende groep van 6-8 buddy’s. Een groepsbegeleider bespreekt met de buddy’s de gang van zaken, hoe loopt het contact met de cliënt, loopt een buddy ergens tegenaan, zijn er tips? Het is interactief waarbij de ervaringen worden gedeeld met elkaar.

Een groepsbegeleider heeft ervaring in het leiden van groepen, heeft het vermogen zich in een ander en een situatie te verplaatsen, is tactvol, kan luisteren, doorvragen, samenvatten en geeft de groepsleden voldoende ruimte om ervaringen te delen met elkaar. De groep komt een keer per maanden bij elkaar van 19.30 tot uiterlijk 21.30 uur. Meer informatie over de vacature groepsbegeleider kun je hier downloaden.

Heb je tijd en interesse? Van Harte welkom! Aanmelden graag via het contactformulier op deze website.

Vacature Voorzitter Praktijkoverleg (vrijwillig)

De voorzitter zorgt ervoor dat het tweewekelijkse Praktijkoverleg goed verloopt. In het overleg komen aan bod: de nieuwe cliëntaanmeldingen, de beschikbare buddy’s, welke koppelingen kunnen worden gemaakt, de stand van zaken ten aanzien van de lopende koppelingen en mededelingen vanuit het bestuur. Aan het overleg nemen deel zes contactbegeleiders, een intaker en een of twee bestuursleden.

Een voorzitter heeft ervaring met voorzitten van overleg, is tactvol, kan luisteren, doorvragen, samenvatten en zorgt voor effectieve besluitvorming. Het overleg is twee keer per maand op woensdag van 17.30 tot 19.00 uur. Meer informatie over de vacature voorzitter kun je hier downloaden.

Heb je tijd en interesse? Van Harte welkom! Aanmelden graag via het contactformulier op deze website.

Vacature buddy (vrijwillig)

Als buddy geef je aandacht en gezelschap aan een LHBT-persoon. Een buddy luistert, helpt soms knopen doorhakken en ondersteunt om stappen te zetten naar een prettiger leven. Als het kan ga je samen op pad.

Een buddy staat zelf stevig in de schoenen, heeft het vermogen zich in een ander te verplaatsen, laat de ander in zijn of haar waarde. Een buddy is betrouwbaar en komt afspraken na. Minimumleeftijd 21 jaar. De dag en tijd overleg je zelf met de cliënt. Het contact is één- of tweewekelijks en minimaal een jaar. Meer informatie over de vacature Buddy kun je hier downloaden.

Heb je tijd en interesse? Van Harte welkom! Aanmelden graag via het contactformulier op deze website.

Uitgebreide informatie voor buddy’s over de werkwijze van Roze Buddyzorg en hoe een buddy gekoppeld wordt kun je hier downloaden.

Nieuwe cliënten

Heeft u behoefte aan een luisterend oor, gezelschap, samen activiteiten ondernemen en/of een steuntje in de rug dan kunt u zich aanmelden via het contactformulier op deze website of telefonisch 06-10 182 761

Informatie voor cliënten
Meer informatie voor cliënten over wat een buddy te bieden heeft en hoe een buddy gekoppeld wordt kunt u hier downloaden.

De ondersteuning van een buddy is gratis. Cliënten van buiten Amsterdam kunnen via Maatjesproject Oranje Fonds op zoek naar een buddy.


6DSC_0059_logo_size

Met een buddy kun je samen dingen doen