Aanmelden

Nieuwe cliënten en vrijwilligers

Heeft u behoefte aan een luisterend oor, gezelschap, samen activiteiten ondernemen en/of een steuntje in de rug dan kunt u zich aanmelden via het contactformulier op deze website of telefonisch 06-10 182 761

Meer informatie voor cliënten over wat een buddy te bieden heeft en hoe een buddy gekoppeld wordt kunt u hier downloaden.

De ondersteuning van een buddy is gratis. Cliënten van buiten Amsterdam kunnen via Mezzo op zoek naar een buddy.

Nieuwe buddy’s zijn altijd welkom. Meld je aan via het contactformulier op deze website.

Meer informatie voor buddy’s over de werkwijze van Roze Buddyzorg en hoe een buddy gekoppeld wordt kunt u hier downloaden.

Samenwerking

Zowel Roze Buddyzorg als Rainbow Buddy Support zijn voortgekomen uit Schorer Buddyzorg. We vullen elkaar aan. Cliënten met meervoudige problematiek en psychiatrische klachten kunnen een beroep doen op Rainbow Buddy Support. Voor training en deskundigheidsbevordering werken we samen met de Vrijwilligersacademie.


6DSC_0059_logo_size

Met een buddy kun je samen dingen doen