Organisatie

Organisatie

Het werk bij Roze Buddyzorg wordt gedaan door ruim 50 vrijwilligers waarvan de meeste buddy zijn. Daarnaast zijn er vrijwilligers die intakes doen bij de nieuwe cliënten en vrijwilligers die als contactbegeleider de koppeling tussen een buddy en een cliënt volgt.

Het bestuur bestaat uit drie personen:

  • Henriët Ooms, voorzitter
  • Joost Davidse, secretaris en penningmeester
  • Josee Rothuizen, algemeen lid

De volgende pdf bestanden kunt u downloaden (met Adobe Reader):

  1. Organogram
  2. Het Huishoudelijk reglement
  3. Het Beleidsplan
  4. Antwoorden op Frequentie Asked Questions FAQ voor buddy’s

Jaarverslag

Hier kunt u de jaarverslagen downloaden:
20222021 / 2020 / 2019 / 2017 / 2015

Financieel verslag

Hier kunt u de financiële verslagen downloaden:
2021 / 20202019 / 2018 / 2017 / 20162015

Donaties en sponsoring

Roze Buddyzorg ontvangt geen subsidie, heeft geen beloningsbeleid en werkt uitsluitend met vrijwilligers. We kunnen ons werk alleen maar doen dankzij donaties. Uw bijdrage is van harte welkom en doneren aan Roze Buddyzorg kan door een bedrag over te maken via IBAN NL22ABNA0464409683 t.n.v. Stichting Roze Buddyzorg Amsterdam te Amsterdam, onder vermelding van donatie.

We hebben een ANBI status en hiermee kan uw gift in aanmerking komen voor aftrek van de belasting. Het registratienummer RSIN is: 851459729

Alvast hartelijk bedankt!

Geschiedenis buddyzorg

In 1984 werd het eerste buddyproject in Nederland opgezet bij de Schorerstichting in Amsterdam nadat hier de eerste gevallen van aids zich aandiende. Dit voorbeeld werd gevolgd en vele buddyprojecten werden in Nederland opgezet. Buddyzorg is ontwikkeld in het Shanti-project in Berkley (USA) in de jaren zeventig. Om het ontbreken van zorg door een partner, familie of een vriend(in) te ondervangen, konden mensen in het laatste stadium van hun ziekte via dit project ondersteuning krijgen van een vrijwilliger. Om mensen met aids te ondersteunen werd dit idee van vrijwillige ondersteuning begin jaren tachtig in homoseksuele kringen overgenomen. Uit solidariteit met elkaar en door een gebrek aan steun vanuit overheid en maatschappij.

Buddyzorg ruim 35 jaar actief